TSC TTP-345 - TSC台半 - 条码打印机 - 推荐产品 - 广州得用条码科技有很公司

TSC TTP-345

2017-08-17 TSC台半 浏览量:364


封面图片.jpg

台半(TSC) TTP-345 工商用条码标签打印机

2017-08-17364

台半TSC TTP-345打印机拥有127毫米每秒的打印速度以及300dpi的专业高级分辨率,以双层ABS硬质材料打造硬朗炫酷机身,双马达设计更加高效耐用,超大容量方便快捷,获得各行各业的人士所认同。

300dpi热敏和热转印127mm/s106mm

资料下载:

            TSC 台半 TTP-345工商用条码标签打印机 


标签:

上一篇:TSC TTP-344M Pro

下一篇:TSC TTP-384M


//